ZorgClub levert vanaf januari 2018 Jeugdhulp in 21 Groninger Gemeenten

Na een lang aanbestedingstraject zijn wij begin december door het RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) geïnformeerd dat ZorgClub is toegelaten tot de ‘Inkoop uitvoering diensten Open House Jeugdhulp Groningen 2018 en verder’.

Dit houdt in dat wij per 2018 in alle 23 Groninger gemeenten gecontracteerd Jeugdhulp mogen gaan leveren.

Dit betekent hulp en zorg voor jeugdigen tot 18 jaar bij psychische/psychosociale problemen, gedragsproblemen of opvoedingsproblemen van de ouders. Een uitbreiding van ons zorgaanbod die wij met veel plezier, inzet en trots in de markt zullen gaan zetten.

Logo