ZorgClub wil een belangrijke speler worden en blijven in de markt voor haar opdrachtgevers. In eerste instantie in Noord-Nederland en in tweede instantie in geheel Nederland.

De missie van ZorgClub is: Het zodanig aanbieden van ambulante zorg en dagbesteding aan personen met een licht tot matige verstandelijke beperking, psychische problematiek en/of vorm van gedragsproblematiek dat verbetering intreedt ten aanzien van voormelde beperkingen en daarmee de kwaliteit van het leven van de cliënt toeneemt.

ZorgClub tracht dit onder meer te bereiken met de volgende aanpak:

  • Versterken van de eigen kracht en vaardigheden van de cliënten door de latente kwaliteit en de mogelijkheden te ontwikkelen.
  • Focussen op wat goed gaat, succeservaringen, vergroten van zelfvertrouwen bij de cliënt.
  • Eigen regie van de cliënt versterken door deze actief te betrekken bij en te leren in alle aspecten in het dagelijkse leven.
  • Zorg laten aansluiten bij de behoefte van de cliënt.
  • Door “care and cure” de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten en/of bestendigen.
  • Het leveren van kwaliteit ondersteund door de benodigde kwaliteitscertificeringen.
  • Het streven naar continuïteit in de relatie met cliënten.
  • Grote betrokkenheid van medewerkers bij ZorgClub en het voortdurend dienen van de belangen van de cliënten.
  • Grote gedrevenheid in de uitvoering van het werk.
  • Het bij voortdurend blijven voldoen aan de wet- en regelgeving.

Vandaar dat het motto van ZorgClub luidt: Kwaliteit is onze keuze.

Bij dit alles zal ZorgClub als onderneming bestaansrecht gaan ontwikkelen, opbouwen en bestendigen om als onafhankelijke en zelfstandige onderneming in de zorgmarkt te functioneren, zulks op basis van continuïteit zowel ten aanzien van het aantal cliënten, als het beoogde rendement.